Zásady ochrany osobních údajů

Ve společnosti MathWright bereme soukromí našich uživatelů vážně a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují typy informací, které shromažďujeme, a způsob jejich používání a ochrany.

Shromažďování a používání informací

MathWright shromažďuje informace od svých uživatelů několika způsoby, mimo jiné pomocí online formulářů, registračních procesů a souborů cookie. Informace, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu a další osobní údaje.

Tyto informace slouží k tomu, abychom vám poskytli lepší uživatelské prostředí, zlepšili obsah a služby nabízené na našich stránkách a komunikovali s vámi ohledně vašeho účtu a dalších důležitých aktualizací.

Sdílení a zveřejňování informací

Společnost MathWright neprodává, neobchoduje ani nepronajímá vaše osobní údaje třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon. Vaše údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb a partnery, kteří jsou povinni chránit důvěrnost a bezpečnost vašich údajů.

Uchovávání a zabezpečení dat

Společnost MathWright podniká přiměřené kroky k ochraně bezpečnosti vašich osobních údajů a k zajištění toho, aby vaše údaje nebyly zpřístupněny neoprávněným třetím stranám. Vaše údaje ukládáme do zabezpečených databází a k jejich ochraně používáme standardní bezpečnostní opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost MathWright si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat nebo upravit. Veškeré změny budou zveřejněny na této stránce a doporučujeme vám, abyste tyto zásady pravidelně kontrolovali a zjišťovali jejich aktualizace nebo změny.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo nakládání s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Závěr

Společnost MathWright se zavazuje chránit soukromí svých uživatelů a zajistit, aby s jejich osobními údaji bylo nakládáno zodpovědně a bezpečně. Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a doporučujeme vám, abyste se seznámili s těmito zásadami ochrany osobních údajů a pochopili, jak jsou vaše údaje shromažďovány, používány a chráněny.