Πολιτική απορρήτου

Στη MathWright, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητο των χρηστών μας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και προστατεύονται.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η MathWright συλλέγει πληροφορίες από τους χρήστες μας με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών φορμών, διαδικασιών εγγραφής και cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης, να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπό μας και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας και άλλες σημαντικές ενημερώσεις.

Ανταλλαγή και αποκάλυψη πληροφοριών

Η MathWright δεν θα πουλήσει, ανταλλάξει ή ενοικιάσει τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τους παρόχους υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας, οι οποίοι υποχρεούνται να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών σας.

Διατήρηση δεδομένων και ασφάλεια

Η MathWright λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών και για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας δεν αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας σε ασφαλείς βάσεις δεδομένων και χρησιμοποιούμε τα πρότυπα μέτρα ασφαλείας της βιομηχανίας για την προστασία των πληροφοριών σας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η MathWright διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα και σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την πολιτική για τυχόν ενημερώσεις ή τροποποιήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Συμπέρασμα

Η MathWright δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών της και να διασφαλίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες τους αντιμετωπίζονται με υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και προστατεύονται οι πληροφορίες σας.