Polityka prywatności

W MathWright, traktujemy prywatność naszych użytkowników poważnie i jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa rodzaje informacji, które gromadzimy oraz sposób ich wykorzystania i ochrony.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

MathWright zbiera informacje od naszych użytkowników na kilka sposobów, w tym za pomocą formularzy online, procesów rejestracji i plików cookie. Informacje, które zbieramy mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe.

Informacje te są wykorzystywane do zapewnienia Państwu lepszej obsługi, do poprawy treści i usług oferowanych na naszej stronie oraz do komunikacji z Państwem w zakresie Państwa konta i innych ważnych aktualizacji.

Wymiana i ujawnianie informacji

MathWright nie będzie sprzedawać, handlować ani wypożyczać Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym dostawcom usług i partnerom, którzy są zobowiązani do ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji o użytkowniku.

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo

MathWright podejmuje odpowiednie kroki w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz zapewnienia, że Twoje dane nie zostaną ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim. Przechowujemy informacje o użytkownikach w bezpiecznych bazach danych i stosujemy standardowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

MathWright zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, a my zachęcamy do okresowego przeglądania tej polityki pod kątem wszelkich aktualizacji i modyfikacji.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub postępowania z Twoimi danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Wniosek

MathWright jest zobowiązana do ochrony prywatności naszych użytkowników i zapewnienia, że ich dane osobowe są traktowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Traktujemy ochronę danych osobowych poważnie i zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób dane są gromadzone, wykorzystywane i chronione.