Zásady ochrany osobných údajov

V spoločnosti MathWright berieme súkromie našich používateľov vážne a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú uvedené typy informácií, ktoré zhromažďujeme, a spôsob ich používania a ochrany.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Spoločnosť MathWright zhromažďuje informácie od našich používateľov viacerými spôsobmi vrátane používania online formulárov, registračných procesov a súborov cookie. Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu a ďalšie osobné údaje.

Tieto informácie sa používajú na poskytovanie lepších používateľských skúseností, na zlepšovanie obsahu a služieb ponúkaných na našej stránke a na komunikáciu s vami týkajúcu sa vášho účtu a iných dôležitých aktualizácií.

Zdieľanie a zverejňovanie informácií

Spoločnosť MathWright nepredáva, neobchoduje ani neprenajíma vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Vaše údaje môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb a partnermi, ktorí sú povinní chrániť dôvernosť a bezpečnosť vašich údajov.

Uchovávanie a bezpečnosť údajov

Spoločnosť MathWright podniká primerané kroky na ochranu bezpečnosti vašich osobných údajov a na zabezpečenie toho, aby vaše údaje neboli sprístupnené neoprávneným tretím stranám. Vaše informácie ukladáme do zabezpečených databáz a na ich ochranu používame štandardné bezpečnostné opatrenia.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť MathWright si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke a odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady, či nedošlo k ich aktualizácii alebo úprave.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo nakladania s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Záver

Spoločnosť MathWright sa zaväzuje chrániť súkromie svojich používateľov a zabezpečiť, aby sa s ich osobnými údajmi zaobchádzalo zodpovedne a bezpečne. Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a odporúčame vám, aby ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako sa vaše údaje zhromažďujú, používajú a chránia.