Integritetspolicy

På MathWright tar vi våra användares integritet på allvar och är fast beslutna att skydda din personliga information. Denna sekretesspolicy beskriver vilka typer av information vi samlar in och hur den används och skyddas.

Insamling och användning av information

MathWright samlar in information från våra användare på flera olika sätt, bland annat genom att använda onlineformulär, registreringsprocesser och cookies. Den information vi samlar in kan omfatta ditt namn, din e-postadress och annan personlig information.

Denna information används för att ge dig en bättre användarupplevelse, för att förbättra det innehåll och de tjänster som erbjuds på vår webbplats och för att kommunicera med dig om ditt konto och andra viktiga uppdateringar.

Delning och utlämnande av information

MathWright kommer inte att sälja, handla med eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte krävs enligt lag. Vi kan dela din information med våra tjänsteleverantörer och partners, som är skyldiga att skydda sekretessen och säkerheten för din information.

Lagring av uppgifter och säkerhet

MathWright vidtar rimliga åtgärder för att skydda säkerheten för din personliga information och för att se till att din information inte lämnas ut till obehöriga tredje parter. Vi lagrar din information i säkra databaser och vi använder säkerhetsåtgärder enligt branschstandard för att skydda din information.

Ändringar i denna integritetspolicy

MathWright förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och vi uppmanar dig att regelbundet granska denna policy för att se om den har uppdaterats eller ändrats.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar om denna sekretesspolicy eller om hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected].

Slutsats

MathWright har åtagit sig att skydda våra användares integritet och se till att deras personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi tar skyddet av din personliga information på allvar och vi uppmanar dig att läsa igenom denna sekretesspolicy för att förstå hur din information samlas in, används och skyddas.